Yukkuri Shite Ittene!!!

29 10 2008

Mais um meme de Touhou.

Chamado “Yukkuri Shite Ittene!!!”
Continue lendo »

Yukkuri Shite Ittene!!!

29 10 2008

Another meme from none other than Touhou.

Called “Yukkuri Shite Ittene!!!”
Continue lendo »